Cliëntenraad

Erve Tijhuis kent een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor u en behartigt uw belangen voor onder meer:

  • maaltijdvoorziening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • huisregels

Op deze onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht richting het bestuur van Erve Tijhuis.

Na elke vergadering draagt de cliëntenraad haar advies, indien deze aanwezig is, over aan het bestuur. Indien een lid van de cliëntenraad niet meer in staat is om de belangen van cliënten te kunnen vertegenwoordigen, wordt er door de overige leden een nieuw lid benaderd.

Indien u de cliëntenraad van Erve Tijhuis wenst te benaderen, dan kunt u een mail sturen naar: clientenraad@ervetijhuis.nl

Contact

U kunt de cliëntenraad bereiken via het onderstaande contactformulier.