Ontstaan

In 2007 zijn zorgondernemers Adéle Tijhuis en Clemens Tijhuis, begonnen aan Erve Tijhuis. Het idee was om een dagbesteding te realiseren voor ouderen met somatische en psychogeriatrische aandoeningen, waarbij nadruk wordt gelegd op ouderen die onderhevig zijn aan dementie.

Erve Tijhuis is in december 2016 uitgebreid met een kleinschalige woonvorm voor ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problematiek. Onze kleinschalige woonvorm in gevestigd in een nieuwe woonboerderij gevestigd op Erve Tijhuis. Daarnaast biedt Erve Tijhuis de mogelijkheid, indien de indicaties dit toelaten, om echtparen te huisvesten in een eigen appartement.

Visie en kernwaarden

De visie van het Erve Tijhuis richt zich op het thuisgevoel van ons klant.

In onze visie is het belangrijk te werken aan de volgende elementen:

  • Aandacht voor de individuele mens en de verschillen tussen mensen waarderen;
  • Vertrouwen als basis;
  • Focus op ontwikkeling en groei, in plaats van op ziekte en belemmering;
  • Mensen worden onderdeel van een gemeenschap.

Omdat wij die elementen als leidraad hanteren willen wij als zorgaanbieder een gemeenschap zijn waarin een ieder een eigen waarde heeft. Tegelijkertijd willen we aansluiten bij de maatschappij en onze zorgvragers daar een plek in bieden. Dat betekent dat wij de capaciteiten en mogelijkheden in mensen naar boven willen brengen. Het gaat om omzien naar elkaar, het ontwikkelen van talenten, en het zien van nieuwe mogelijkheden.

De uitdaging

De uitdaging waar wij als zorgboer, maar ook wij als samenleving, voor staan is hoe aan een ieders talent waarde toe te kennen – werkelijke waarde. Wederzijds respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Wij zien daarbij een zorgsector voor ons die niet uitsluitend gestuurd wordt door financiële voorwaarden en uitgangspunten. Een sector waarin er aandacht en waardering is voor mensen. Een sector waarin betaald werk (volgens de oude definities) verrichten niet het enige is dat telt maar ook gewaardeerd wordt.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen binnen de organisatie. Daarom zorgen we voor een mooie ruime woonomgeving in een schoon huis, lekkere maaltijden en gezellige activiteiten. Integriteit, professionaliteit. omdenken in de maatschappij, flexibiliteit, samenhang en verbinding, zelforganisatie en de menselijke maat zijn de core values die centraal staan binnen de organisatie.

Kwaliteit

Erve Tijhuis heeft zich sinds 2010 gericht op het HKZ keurmerk. Het HKZ keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ keurmerk kan Erve Tijhuis laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat Erve Tijhuis voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door afnemers en professionals.

De toetsing van Erve Tijhuis wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deze toetsing vindt plaats onder toezicht, hierdoor wordt toetsing onafhankelijk en betrouwbaar. De normen van het HKZ keurmerk worden niet bedacht door HKZ zelf, maar stelt deze op met stakeholders en andere belanghebbenden in de sector.
Erve Tijhuis maakt tot op heden gebruik van de norm ‘Zorgboerderijen (HKZ 122)’.

Kwaliteitsplan 2022 downloaden

Samenwerken

Een overzicht van organisaties waarmee Erve Tijhuis samenwerkt