Niets moet, alles mag!

Op het erf van Erve Tijhuis wordt 5 dagen per week dagbesteding aan ouderen met een hulpvraag aangeboden. Door de persoonlijke zorg, de landelijke omgeving en een zinvolle dag invulling hebben wij als doel om onze medeboeren en -boerinnen dagelijks te laten genieten. Onze cliënten voelen zich gewaardeerd, kunnen sociale contacten onderhouden en een dagritme behouden. Tevens is de dagbesteding bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten.

Impressie

Zorgaanbod

U kunt dagbesteding ontvangen van Erve Tijhuis indien u een WMO of WLZ indicatie bezit. Een WMO indicatie kunt u aanvragen bij het Zorgloket van uw gemeente. Op basis van uw behoeftes, stellen zij uw ondersteuning vast. Indien u een WLZ indicatie bezit, kunt u ook dagbesteding bij Erve Tijhuis ontvangen. Hebt u vragen omtrent uw indicatie en de mogelijkheden, neem dan gerust contact op met de dagbesteding van Erve Tijhuis.

Activiteiten

Binnen de dagbesteding van Erve Tijhuis kunnen cliënten aan veel activiteiten deelnemen. Vanzelfsprekend zijn al onze cliënten vrij om te bepalen wat ze leuk vinden. Het motto “Alles mag, niets moet” wordt nooit uit het oog verloren. Enkele voorbeelden van de activiteiten zijn:

 • Bloemen en groenten zaaien, poten, oogsten en verwerken
 • Het erf, boerentuin en moestuin onderhouden
 • Gerechten maken uit grootmoeders keuken
 • Dierenverblijven schoonhouden
 • Dieren verzorgen
 • Herinneringen ophalen
 • Fietsen op de duofiets
 • Uitstapjes naar b.v. Duitsland of tuincentra
 • Wandelen
 • Houtbewerking
 • Handwerken en knutselen
 • Kaarten en rummicuppen
 • Gezelschapsspelletjes
 • Biljarten
Dagbesteding-Erve-Tijhuis-66
Dagbesteding-Erve-Tijhuis-159
Logo erve Tijhuis zonder tekst

De kosten

Indien onze cliënten in het bezit zijn van een indicatie, dan zijn de kosten normaliter beperkt tot de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. Indien het een WMO indicatie betreft, zal de eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand bedragen. Betreft het een WLZ indicatie, dan is de berekening van de eigen bijdrage afhankelijk van meerdere factoren. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen

Kwaliteit

Erve Tijhuis heeft zich sinds 2022 gericht op het NEN-EN-ISO 9001:2015 keurmerk. Het ISO 9001 keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het keurmerk kan Erve Tijhuis laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat Erve Tijhuis voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door afnemers en professionals.

De toetsing van Erve Tijhuis wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deze toetsing vindt plaats onder toezicht, hierdoor wordt toetsing onafhankelijk en betrouwbaar.

Aanmelden & Meer informatie

Mocht u enthousiast zijn over de zorg die Erve Tijhuis kan aanbieden, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op onze website.
Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze zorgverlening, schroom ook dan niet om contact met ons op te nemen.