ZORG, zoals thuis!

Zorgboerderij Erve Tijhuis is, naast dagbesteding, in december 2016 uitgebreid met een kleinschalige woonvorm voor ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problematiek. Deze kleinschalige woonvorm is gevestigd in een nieuwe woonboerderij centraal op een groot boerenerf.

Kleinschalig wonen is een voorziening voor groepsverzorging in een groep van maximaal 14 á 16 bewoners die gezamenlijk een huishouden vormen. Deze omvang komt overeen met een gezinshuishouding en is goed te overzien voor bewoners en medewerkers. Medewerkers kunnen de bewoners goed leren kennen, de zit- en eethoek oogt knus en het koken is nog hanteerbaar met gewone pannen.

Kleinschalig wonen speelt in op de vraag naar vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid. Wonen in een normale woning waarin gebruikelijke en huiselijke activiteiten plaatsvinden en de bewoner zijn eigen vertrouwde leven kan voorzetten.

Een vorm van kleinschalig wonen is het wonen op de boerderij met een kleine groep bewoners, waarbij het dagelijkse leven op de boerderij invulling geeft aan de vertrouwde levenswijze van bewoners.

Dagbesteding-Erve-Tijhuis-79

Impressie

Uitgangspunten Kleinschalig Wonen

Hieronder staan kort wat uitgangspunten omtrent kleinschalig wonen uitgelegd. Voor meer informatie, kunt u het informatieboek (PDF) raadplegen.

Een kleinschalig huishouden is herkenbaar en vertrouwd: Samen eten, boodschappen doen, koken, opruimen. Het hebben van een eigen kamer om bezoek te ontvangen hoort daar ook bij.

Bewoners kunnen bepalen wanneer ze opstaan, wat ze wel en niet eten, en wanneer ze naar bed gaan. Ze mogen zelf bepalen hoe ze de dag gaan invullen.  Natuurlijk wordt er wel een structuur aangeboden wanneer bovenstaande niet goed alleen lukt.

Bij kleinschalig wonen is er sprake van een klein vast team van medewerkers dat de bewoners goed kent, een huiselijke sfeer weet te creëren en de zorg integreert in het dagelijks leven.

Bewoners vormen als het ware een gezin waar familie en kennissen altijd welkom zijn.

Leidend voor het werken bij Erve Tijhuis zijn de wensen en het leefritme van de bewoners. Bewoners maken, met ondersteuning van medewerkers, eigen keuzes in het dagprogramma, de aard en tijdstippen van de activiteiten.

Een apart activiteitenprogramma op het gebied van welzijn is niet nodig en bovendien niet passend bij het kleinschalig wonen.

Het ritme van het dagelijkse leven op de boerderij kleurt de kwaliteit van het leven van de bewoners. Het verzorgen van de dieren, karweitjes in de tuin, de maaltijd voorbereiden, de was opvouwen et cetera. Kortom, zoals thuis.

Logo erve Tijhuis zonder tekst

Zorgaanbod

Binnen het kleinschalig wonen van Erve Tijhuis kan er WLZ zorg geleverd worden vanaf de indicatieklasse VV5. Mocht u vragen hebben over uw indicatieklasse en de mogelijkheden binnen Erve Tijhuis, neem dan gerust contact met ons op.

‘De Kosten’

Binnen Erve Tijhuis wordt wonen en zorg gescheiden. Cliënten ontvangen zorg op basis van de indicatie en deze zorg wordt vergoed vanuit een PGB. Naast de zorg huurt de cliënt een appartement.

Huur appartement

Binnen het kleinschalig wonen van Erve Tijhuis huurt u een appartement. De huurkosten variëren van € 500,- tot € 1.100,- per maand. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Erve Tijhuis.

Eigen bijdrage CAK

Als u in een zorgappartement binnen het kleinschalig wonen van Erve Tijhuis woont,

betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie kunt u vinden op de website: www.hetcak.nl.

Medische zorg

Cliënten binnen Erve Tijhuis ontvangen de medische zorg van de huisarts. Voor complexe zorgvragen schakelen wij in overleg en als dat nodig is, behandelaars in. Dan gaat het bijvoorbeeld om onze specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog.

De huisartsenzorg binnen Erve Tijhuis wordt verzorgd door de Huisartsenpraktijk Geesteren en voor de specialistische zorg kan Erve Tijhuis terugvallen op Novicare.

Overige aspecten

Naast de specialist ouderengeneeskunde, werkt Erve Tijhuis samen met een ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut en psycholoog. Zij bieden u multidisciplinaire zorg.

Kwaliteit

Erve Tijhuis heeft zich sinds 2022 gericht op het NEN-EN-ISO 9001:2015 keurmerk. Het ISO 9001 keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het keurmerk kan Erve Tijhuis laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat Erve Tijhuis voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door afnemers en professionals.

De toetsing van Erve Tijhuis wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Deze toetsing vindt plaats onder toezicht, hierdoor wordt toetsing onafhankelijk en betrouwbaar.

Cliëntondersteuning

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is iemand die niet bij Erve Tijhuis werkzaam is en u helpt bij het stellen van de juiste zorgvraag. Meer informatie en contactgegevens van een onafhankelijke ondersteuner kunt u vinden in dit bestand: Cliëntondersteuning Menzis 2024.

vlcsnap-2021-04-28-21h06m03s720
vlcsnap-2021-04-23-00h18m01s689
vlcsnap-2021-04-28-21h09m19s929

Aanmelden & Meer informatie

Mocht u enthousiast zijn over de zorg die Erve Tijhuis kan aanbieden, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op onze website.
Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze zorgverlening, schroom ook dan niet om contact met ons op te nemen.