Woonzorgcentrum / Kleinschalig wonen

Door de hoge vaccinatiegraad onder onze bewoners, gelden er voor onze bewoners momenteel geen specifieke regels.

Vanzelfsprekend vinden wij het fijn dat u weer op bezoek kunt bij uw geliefde. Gezien de huidige coronasituatie in Nederland, gelden er momenteel nog een beperkt aantal regels voor bezoekers.

De bezoeker:

  • Vragen wij, voornamelijk ook vanuit praktische redenen, om ons te bellen of te een appje te sturen indien u op bezoek wilt komen.
  • Kent de richtlijnen voor basishygiëne van het RIVM en volgt deze op.
  • Mag niet in de algemene ruimtes plaats nemen. Het bezoek dient plaats te vinden op het appartement van de bewoner(s). Een uitzonder hierop zijn bewoners met ernstige PG problematiek. Indien het personeel aanleiding ziet tot een bezoek in de huiskamer, is dit toegestaan. Het betreft hier wel uitzonderlijke situaties.
  • Wordt geïnstrueerd over het bezoekplan door de zorgprofessional en volgt te allen tijde de instructies van de zorgprofessional op.

Dagbesteding

Gelukkig kunt u weer naar onze dagbesteding. Helaas moeten we ook in de toekomst nog wel rekening houden met het coronavirus. Het blijft belangrijk dat we momenteel nog wel enkele basisadviezen in acht nemen.

Aan de deelnemers vragen wij zich te blijven houden aan de volgende maatregelen:

  • Om thuis te blijven bij klachten.
  • Regelmatig een zelftest te doen.