Woonzorgcentrum / Kleinschalig wonen

De hoge vaccinatiegraad onder onze bewoners maakt het gelukkig weer mogelijk om te versoepelen binnen onze kleinschalige woonvorm. Met ingang van 11 maart was het al weer mogelijk om onze bewoners mee te nemen voor een huisbezoek. Deze mogelijkheid was echter beperkt tot éénmaal per week. Met ingang van 3 mei wordt deze beperking opgeheven. Het is onze bewoners per 3 mei weer toegestaan om ons erf te verlaten indien een bewoner dit wenst.

Vanzelfsprekend vinden wij het fijn dat u weer op bezoek kunt bij uw geliefde. Ondanks deze versoepeling zult u het ongetwijfeld begrijpen dat er nog steeds maatregelen van toepassing zijn om het Covid-19 virus te bestrijden.

Het is momenteel per bewoner toegestaan om twee bezoekers per dag te ontvangen.

Tijdens een bezoek zijn er voor u enkele regels opgesteld om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, om rekening te houden met de onderstaande punten.

De bezoeker:

 • Dient voorafgaand aan een bezoek te bellen of te appen om bij het personeel te informeren of het gewenste bezoek is toegestaan. Op deze manier trachten wij te voorkomen dat bezoekers elkaar teveel kruizen.
 • Dient bij aanvang van het bezoek zichzelf te registreren in het daarvoor bestemde registratieboek.
 • Blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en).
 • Zowel bij het maken van de afspraak als bij de entree wordt u gevraagd naar:
  • Klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts;
  • Aanwezigheid/verdenking op COVID-19 bij de bezoeker of zijn/haar huisgenoten;
  • Indien aanwezigheid/verdenking op COVID-19 heeft plaats gevonden: hoeveel dagen de bezoeker (of zijn/haar huisgenoten) geen klachten meer heeft.
 • Wordt entree geweigerd:
  • Bij COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts
  • Bij twijfel, besloten door de verpleeghuislocatie;
 • Past handdesinfectie toe bij binnenkomst van het verpleeghuis.
 • Kent de richtlijnen voor basishygiëne van het RIVM en volgt deze op.
 • Wordt geïnstrueerd over het bezoekplan door de zorgprofessional en volgt te allen tijde de instructies van de zorgprofessional op.
 • Mag niet in de algemene ruimtes plaats nemen. Het bezoek dient plaats te vinden op het appartement van de bewoner(s) of buiten op erf van Erve Tijhuis. Een uitzondering hierop zijn bewoners met ernstige PG problematiek. Indien het personeel aanleiding ziet tot een bezoek in de huiskamer, is dit toegestaan. Het betreft hier wel uitzonderlijke situaties.
 • De bezoeker dient een chirurgisch neusmondmasker (type IIR) te dragen tijdens het bezoek indien de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Op de locatie van Erve Tijhuis worden u mondkapjes aangeboden.
 • Houdt anderhalve meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen. Bezoek vindt zo veel mogelijk plaats op anderhalve meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners.
 • Komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.
 • De ingang voor bezoekers is als gevolg van de maatregelen niet meer de gebruikelijke ingang. Een zijingang van het gebouw is voortaan de ingang die bestemd is voor bezoekers. Dit staat ook duidelijk aangegeven op de deuren.
 • Loopt van de ingang van het verpleeghuis rechtstreeks naar de kamer van de te bezoeken bewoner of de voor bezoek bestemde ruimte. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar andere bewoners verblijven. De bezoeker blijft op de kamer van de bewoner of in de voor bezoek bestemde ruimte en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek. De bezoeker komt niet in contact met andere bewoners of verblijft niet in een ruimte met andere bewoners.
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan.
 • Dient wel te voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn in deze handreiking.

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat er tijdens en voorafgaand aan het bezoek er meer van u wordt gevraagd dan gebruikelijk. Desondanks gaan wij er vanuit dat u begrijpt dat deze maatregelen noodzakelijk zijn.

Dagbesteding

Gelukkig kunt u weer naar onze dagbesteding. Wel moeten we nog steeds voldoen aan de richtlijnen om de deelnemers en onze collega’s een veilige omgeving te kunnen bieden. Dat betekent dat we wel wat aanpassingen hebben doorgevoerd. We moeten immers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Aan de deelnemers vragen wij zich te blijven houden aan de maatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers en begeleiders
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de locatie;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Was uw handen regelmatig en goed;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig);
 • Blijf thuis wanneer u of uw huisgenoot coronaachtige klachten (niezen, hoesten, lichte hoofdpijn, koorts) heeft en laat een test doen door de GGD.
 • Als u tijdens het bezoek aan de dagbesteding klachten krijgt, wordt u direct opgehaald door een mantelzorger. Hierover worden vooraf afspraken met u gemaakt.

Cliënten bezoeken de dagbesteding niet als er corona vastgesteld is of als er klachten zijn die daarbij horen. Dit geldt ook als de huisgenoten van de cliënt deze klachten heeft.

Als cliënten tijdens het bezoek aan de dagbesteding klachten krijgen, moeten zij direct opgehaald worden door een mantelzorger of iemand anders. Hierover worden vooraf afspraken met u gemaakt.